Buscador: Versión en Castellano  
BENVIDO         Esta Semana Resaltamos:
CULTURA
NOVAS Aula de Informática
MAPA DO CONCELLO Biblioteca
SITUACIÓN E DESCRIPCIÓN Banda de Música
Relevo Escola de Música
Hidrografía Grupo de Teatro
Clima URBANISMO
Vexetación MEDIOAMBIENTE
Paisaxe
DEPORTES
Poboación e Hábitat Instalacións
Parroquias e Aldeas         O Que Esta Pasando En Lousame... Actividades
Economía Hípica
HISTORIA Reserva do Pavillón
A Historia Figuras do deporte
Minas de San Finx SANIDADE
Mosteiro de San Xusto Centro Médico
Cura de Fruíme Concellos Saudables
PATRIMONIO EDUCACIÓN
Restos Arqueolóxicos Colexio de A Silva
Arquitectura Relixiosa *Amósanse as novas correspondentes ós últimos 30 días Escola de O Sanguiñal
Arquitectura Popular         Actividades De Cultura A Destacar... Educación de adultos
Arquitectura Civil P.A.I
TURISMO E LECER SERVICIOS SOCIAIS
Turismo ASOCIACIÓNS
Festas e Romarías Como crear unha Asociación
Rutas de Sendeirismo Asociacións de Veciños
Aloxamento Asociacións de Amas de Casa
Onde comer Asociacións de Montes
DESCARGAS Outras Asociacións
Documentación GALERIA ACTIVIDADES
Outras CONTACTA CON NOS
O CONCELLO XUVENTUDE (O.I.X.)
Equipo de Goberno TECNICO DE EMPREGO
Servicios Municipais
METEOROLOXÍA
I.N.M.
Meteogalicia
Algunhas fotos do concello
Servicio Galego de Saude
TABOLEIRO DE ANUNCIOS:

Recibe no teu correo todas as novas

Publicación da lista de admitidos na contratación de dous xerocultores
Data deste anuncio: 25/03/2015 Departamento: Emprego
O Concello de Lousame informa que dende hoxe mércores 25 de marzo pódese consultar no taboleiro de anuncios do Concello a lista de admitidos e excluidos no proceso de contratación de dous xerocultores para o centro de día.

Subvencións a festivais de artes escénicas e de música
Data deste anuncio: 27/02/2015 Departamento: Cultura
O Concello de Lousame informa de que a Axencia Galega das Industrias Culturais vén de convocar subvencións a festivais de artes escénicas e de música para o ano 2015. Máis información.

Axudas complementarias ao programa Erasmus+
Data deste anuncio: 25/02/2015 Departamento: Educación
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15. Consulta as bases.

Axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando como consecuencia do sacrificio obrigatorio por erradicación de enfermidades
Data deste anuncio: 24/02/2015 Departamento: Medio Rural
O Concello de Lousame informa de que a Consellería do Medio Rural e do Mar vén de convocar axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2015. Máis información.

Convocadas as probas de competencia profesional para xestor de transporte en empresas de transporte por estrada
Data deste anuncio: 24/02/2015 Departamento: Traballo
A Dirección Xeral de Mobilidade convoca as probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada. As probas terán lugar preferentemente en sábado, domingo ou festivo abranguido entre:
– Primeira convocatoria: entre o 4 de abril e o 31 de maio de 2015;
– Segunda convocatoria: entre o 3 de outubro e o 29 de novembro de 2015.
Máis información.


RECORDATORIO: prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos
Data deste anuncio: 23/02/2015 Departamento: Educación
O Concello de Lousame lembra que xa estamos á metade do prazo estabrecido pola Consellería de Traballo e Benestar para solicitar a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2015. Lembra que o prazo remata o 14 de marzo. Máis información.

Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas
Data deste anuncio: 16/02/2015 Departamento: Servizos Sociais
O Concello de Lousame informa de que a Secretaría Xeral da Emigración vén de aprobar as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. O prazo de solicitude remata o 30 de setembro de 2015.Máis información.

Adhesión do Concello de Lousame ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas do estado (FACE) e códigos
Data deste anuncio: 16/02/2015 Departamento: Economía
O Concello de Lousame, en cumprimento do acordo do Pleno en sesión de data 20 de novembro de 2014, adheriuse ó “Punto general de entrada de facturas electrónicas del estado (FACe)”, de conformidade co artigo 6 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas do Sector Público. Máis información.

Subvencións ao sector comerciante retallista e artesanal galego
Data deste anuncio: 11/02/2015 Departamento: Economía
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Economía e Industria vén de convocar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego. Máis información.

Subvencións do programa Reencontros na Casa para persoas residentes no exterior
Data deste anuncio: 11/02/2015 Departamento: Servizos Sociais
O Concello de Lousame informa de que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza vén de convocar as subvencións do programa Reencontros na Casa para persoas residentes no exterior. As axudas consistirán no financiamento parcial do custo da viaxe desde os seus países de residencia ata Galicia e de retorno ao dito país. Máis información

Subvencións para facilitar o traspaso de establecementos comerciais
Data deste anuncio: 28/01/2015 Departamento: Economía
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Economía e Industria vén de facer públicas as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar o traspaso de establecementos comerciais, co obxectivo de asegurar a continuidade daqueles negocios que veñen funcionando desde hai máis dunha década ao mesmo tempo que incentiva aqueles emprendedores que queren iniciar a súa andaina comercial nun negocio xa posicionado no sector e viable.O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de agosto de 2015. Máis información.

Bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas
Data deste anuncio: 27/01/2015 Departamento: Emprego
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Traballo e Benestar vén de convocar as subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil. Dirixidas a empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais. O prazo para a presentación das solicitudes comezará mañá mércores 28 de xaneiro e rematará o 31 de marzo de 2015. Máis información.

Axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación de Galicia dirixidos a mozos/as
Data deste anuncio: 27/01/2015 Departamento: Emprego
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Traballo e Benestar vén de facer públicas as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. Os proxectos que se financien ao abeiro desta convocatoria poden ser promovidos por entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local cuxa titularidade corresponda integramente a esta ou consorcios locais. Poderán ser persoas beneficiarias participantes deste programa aquelas mozas e mozos desempregados, de 18 ou máis anos e menores de 25, ou menores de 30 no caso de persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, que estean inscritos no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Máis información.

Axudas para a incorporación de mozos á actividade agraria
Data deste anuncio: 23/01/2015 Departamento: Medio Rural
O Concello de Lousame informa de que a Consellería do Medio Rural e do Mar vén de facer públicas as bases reguladoras das axudas para a incorporación de mozos á actividade agraria cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2015. Máis información.

Convocatoria da proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos
Data deste anuncio: 21/01/2015 Departamento: Educación
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos. proba celebrarase o día 24 de abril de 2015 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela (que é o mesmo lugar onde hai que presentar a solicitude entre o 16 e o 27 de febreiro). Máis información.

Convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos
Data deste anuncio: 21/01/2015 Departamento: Educación
O Concello de Lousame informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio (29 de maio) e setembro (9 de setembro). Máis información.

Os prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.


Subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común
Data deste anuncio: 20/01/2015 Departamento: Medio Rural
O Concello de Lousame informa de que o DOG de hoxe publica unha orde da Consellería do Medio Rural e do Mar pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2015. Máis información.

Subvencións a establecementos do sector turístico para obter e/ou manter a marca Q de Calidade
Data deste anuncio: 20/01/2015 Departamento: Economía
O Concello de Lousame informa de que a Axencia Turismo de Galicia vén de establecer as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. Máis información.

Subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas
Data deste anuncio: 19/01/2015 Departamento: Economía
O Concello de Lousame informa de que o Instituto Galego da Vivenda e Solo vén de convocar as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016. Máis información.

Subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia
Data deste anuncio: 19/01/2015 Departamento: Deportes
O Concello de Lousame informa de que a Secretaría Xeral para o Deporte vén de facer públicas as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas. Os interesados dispoñen dun mes de prazo, a contar dende hoxe. Máis información.

Axudas a agrupacións de produtores para actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada
Data deste anuncio: 19/01/2015 Departamento: Medio Rural
O Concello de Lousame informa de que a Consellería do Medio Rural e do Mar vén de facer pública a convocatoria para o exercicio orzamentario de 2015 das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013. Máis información.

Subvencións a programas de acción formativa dirixidas a desempregados
Data deste anuncio: 16/01/2015 Departamento: Economía
A Consellería de Traballo e Benestar convoca subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015. Máis información.

Subvencións para programas integrados de emprego de Galicia
Data deste anuncio: 16/01/2015 Departamento: Economía
A Consellería de Traballo e Benestar convoca subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016. Máis información.

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo
Data deste anuncio: 15/01/2015 Departamento: Asuntos Sociais
A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE). Máis información.

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais
Data deste anuncio: 15/01/2015 Departamento: Medio Rural
A Consellería do Medio Rural e do Mar vén de convocar as axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) para o exercicio orzamentario de 2015. Máis información.

Axudas a asociacións de nais e pais para actividades complementarias e extraescolares de conciliación da vida familiar e laboral nos colexios
Data deste anuncio: 14/01/2015 Departamento: Educación
A Secretaría Xeral da Igualdade dá a coñecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2014/15. Máis información.

Subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores de industria e servizos
Data deste anuncio: 12/01/2015 Departamento: Economía
O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) vén de publicar as bases reguladoras nas que se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores de industria e servizos para o ano 2015. Máis información.

Axudas para estudos universitarios
Data deste anuncio: 09/01/2015 Departamento: Educación
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar as axudas para estudos universitarios no curso académico 2014/15 de segundo e posteriores cursos nas universidades do Sistema universitario de Galicia. O prazo remata o 16 de febreiro.Máis información.

Axudas á mobilidade para estudantes de Erasmus
Data deste anuncio: 02/01/2015 Departamento: Educación
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2014/15. Máis información.

Convocatoria de acreditación de competencias profesionais a través da experiencia
Data deste anuncio: 02/01/2015 Departamento: Educación
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Máis información.

Termalismo social do IMSERSO
Data deste anuncio: 30/12/2014 18:00:00 Departamento:
O Concello de Lousame informa de que xa está aberto o prazo de solicitude para o programa de Termalismo Social que convoca o IMSERSO. Hai dous prazos de solicitude: ata o 16 de xaneiro (para as quendas entre febreiro e agosto) e o 18 de maio (para as quendas de setembro a decembro). Infórmate nos Servizos Sociais do Concello de Lousame.

Axudas a proxectos e microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior
Data deste anuncio: 30/12/2014 Departamento: Economía
O DOG de hoxe martes 30 de decembro publica unha orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza coas bases reguladoras da concesión de subvencións para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. Máis información.

Axudas no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-201
Data deste anuncio: 29/12/2014 Departamento: Emprego
O IGAPE ven de convocar varias axudas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013. Os programas convocados son:
- axudas a proxectos colaborativos de capacitación sectorial. Máis información
- axudas para a contratación de xestores de internacionalización. Máis información
- axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión. Máis información


Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas
Data deste anuncio: 29/12/2014 Departamento: Emprego
O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) convoca o Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013. Máis información.

Axudas do IGAPE no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013
Data deste anuncio: 29/12/2014 Departamento: Emprego
O Instituto Galego de Promoción Económica vén de convocar varias axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Estas axudas son:
- axudas para novos emprendedores. Máis información.
- axudas aos investimentos das pemes en equipamentos produtivos. Máis información.
- axudas ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan estratéxico do téxtil, Visión 2020. Máis información.


Axudas ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga para o exercicio 2015
Data deste anuncio: 26/12/2014 Departamento: Vivenda
O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2015. Máis información.

Oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014
Data deste anuncio: 19/12/2014 Departamento: Emprego
A Consellería de Sanidade vén de publicar no DOG o Decreto 157/2014, do 11 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014. Máis información.

Axudas para o aluguer de vivendas
Data deste anuncio: 10/12/2014 Departamento: Economía
O DOG de hoxe publica as bases reguladoras para a concesión das subvencións do programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. Unhas axudas convocadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e que poden cubrir ata o 40% da renda da vivenda por un prazo de 12 meses. Máis información.

Convocatoria para participar na rede cultural da Deputación
Data deste anuncio: 05/12/2014 Departamento: Cultura
O BOP de hoxe venres 5 de decembro publica as bases da convocatoria para a participación na programación da rede cultural da Deputación da Coruña para o ano 2015. Os grupos e intérpretes que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude entre o 12 de decembro e o 13 de xaneiro. Máis información.

Sae a licitación por 128.000 euros do acondicionamento e prolongación da senda peonil entre Sanguiñal e Carantoña
Data deste anuncio: 26/11/2014 Departamento: Obras
A Deputación da Coruña vén de sacar a licitación por case 490.000 euros dous importantes proxectos para a mellora da seguridade viaria no municipio. Dous proxectos que se executarán ao longo do 2015 e para os que o prazo de presentación de ofertas estará aberto ata o 22 de decembro.

O primeiro dos proxectos contempla un investimento de 128.956,49 euros no acondicionamento e prolongación da senda peonil entre as localidades de O Sanguiñal e Carantoña (Lousame) na DP-1104, Ponte Beluso-Ponte de San Francisco. Unha actuación que permitirá mellorar a seguridade viaria dos veciños e veciñas da parroquia de Tállara e que ten un prazo de execución de 4 meses.

As obras permitirán ampliar en cen metros a actual senda peonil, concretamente entre os núcleos de O Sanguiñal e Carantoña (puntos quilométricos 8,260 e 8,360 da DP-1104), que na actualidade só consta dunha beiravía de reducidas dimensións, o que supón un risco tanto para peóns como para vehículos. Así mesmo, os traballos permitirán acondicionar a senda xa existente, que se atopa cun pavimento irregular e moi deteriorado.

Características das obras

A nova senda peonil xa non estará a nivel da estrada, senón sobreelevada e cun ancho medio de dous metros. Estará construída sobre zahorra e afirmado mediante unha mestura asfáltica en quente de 5 centímetros de espesor. En canto ao tramo onde xa hai senda peonil, mellorarase o seu estado cunha capa de 15 centímetros de zahorra para posteriormente afirmala tamén cunha mestura asfáltica en quente de 5 centímetros de espesor.

Está prevista a colocación de bordillo tanto na senda actual como na nova, cunha separación dun metro do borde da calzada. Para conseguilo será preciso demoler parte da beiravía existente. As obras contemplan tamén a demolición e reconstrución dun peche existente para poder construír un muro de escollera, cunha varanda metálica peonil, debido ao desnivel existente na zona.

Os traballos tamén contemplan a construción dunha rede de tubería de PVC de 315 mm baixo a senda para a recollida das augas pluviais, con sumidoiros e pozos de rexistro a cada 25 metros. No proxecto de obra tamén se contempla o traslado dos postes existentes e a reposición da correspondente sinalización horizontal e vertical.

Melloras na DP-1105

Así mesmo, a Deputación tamén licitou a mellora da capa de rodadura de 15,7 quilómetros da estrada DP-1105, Noia a Boiro. O orzamento é de 360.032,46 euros e o prazo de execución é de 4 meses. Recentemente, esta estrada xa fora obxecto dun parcheo con mestura asfáltica para tratar de solventar o deterioro do firme; sen embargo agora será tratada cun microaglomerado en frío a todo o ancho da calzada. Deste xeito, as novas actuacións sellarán e evitarán o parcheo xa realizado e dotarán de maior resistencia á estrada provincial.

Previamente ao asfaltado deberán desbrozarse e limparse de malezas ambas marxes da estrada. Finalmente, reporanse as marcas viarias na estrada e limparanse as sinais vertical aló instaladas.


Lousame investirá case 124.000 euros no arranxo de parques infantís, nun camiño en Silvaredonda e na mellora dos accesos a Lesende e Burzó
Data deste anuncio: 21/11/2014 Departamento:
O Concello de Lousame investirá 123.869 euros do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais (POS) 2015 a tres proxectos de obras, destinando os 75.881 euros restantes para gasto corrente. Así se aprobou no pleno ordinario de Lousame cos 7 votos a favor do PP e as 3 abstencións dos concelleiros de PSOE e Compromiso por Galicia. Unha votación que se repetiu en toda a parte dispositiva da sesión, coa excepción das dúas mocións e da adhesión á plataforma electrónica FACe, que foron aprobadas por unanimidade.

A asignación para Lousame no POS 2015 ascende a 199.750 euros, dos que se achega para gasto corrente 75.881 euros mentres que 123.869 euros serán destinados a tes proxectos de obra.

O máis importante, orzamentariamente falando, será o arranxo dos parques infantís de Lousame, ao que se destinarán máis de 50.000 euros. “Comezaremos polos dous que pensamos que precisan dunha actuación máis urxente. En primeiro lugar, polo que está no Punto de Atención á Infancia de Tállara, que ten un pavimento de loseta de corcho que se está a levantar e pode facer que os pequenos tropecen. Despois faremos outro parque na escola de Béxeres”, indica a alcaldesa, Teresa Villaverde, que explica que o obxectivo que pretende conseguir é “que en cada parroquia haxa un parque infantil en boas condicións”.

Os outros dos proxectos destinarán algo máis de 34.000 euros para un camiño interior en Silvaredonda (Vilacoba) e para os accesos a Burzó (Fruíme); así como 39.153 euros para a pavimentación dos accesos a Lesende, que incluirá a instalación dun sistema de recollida de pluviais.

Violencia de xénero

O pleno municipal tamén aprobou, neste caso por unanimidade, unha moción do Partido Popular para a eliminación da violencia de xénero e para a constitución dunha Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero, que se encargará de coordinar as actuacións preventivas que se realicen, así como de facer un seguimento dos casos que se poidan producir no municipio. Esta Mesa estará integrada por un representante das seguintes entidades: Centro de Información á Muller de Noia, Servizos Sociais do Concello de Lousame, Servizos Educativos do Concello de Lousame, centro de saúde, Garda Civil de Noia, Xulgados e da Secretaría Xeral da Igualdade.

A unanimidade repetiuse nunha moción de urxencia presentada polo PSOE en defensa do sector lácteo. O voceiro municipal socialista explicou que o sistema de cotas desaparecerá en 2015 e que isto podería supoñer que as explotacións non teñan garantida a recollida da súa produción, xa que as industrias poden optar por recoller o leite a un menor número de granxas que incrementen as súas entregas ao non estar limitados pola cota láctea e abandonar aquelas que lle resulten menos atractivas. Unha situación que afecta directamente a 45 explotacións da comarca, con 160.000 quilos de cota.

Por iso, o pleno municipal de Lousame pediralle ao presidente da Xunta de Galicia que lidere ante o Goberno do Estado a posta en marcha de medidas eficaces para que as explotacións galegas poidan sobrevivir ante a inminente desaparición do sistema de cotas lácteas en abril de 2015. Ademais, solicita o apoio da Xunta para mobilizar terras agrarias para incrementar a superficie agraria útil das explotacións e a prohibición de plantacións forestais nesas terras. Tamén se pide o apoio institucional e económico ao proceso de concentración de industrias lácteas.

Outros temas

O pleno municipal de Lousame tamén aprobou un expediente de modificación de crédito de 63.010 euros e a adhesión do municipio á Plataforma electrónica FACe da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, que se encargará do rexistro electrónico de facturas. A tenente de alcaldesa, María José Maroñas, foi designada representante do Concello no Consello Escolar do CPI Cernadas de Castro.

Así mesmo, o pleno municipal aprobou o Regulamento e normas de Funcionamento da escola municipal de música do Concello de Lousame, así como a ordenanza reguladora do seu prezo público. A aprobación deste regulamento é unha obriga despois da inscrición da escola lousamiana no Rexistro de Escolas de Música da Xunta de Galicia. En canto ao prezo público, mantense como estaba aínda que se engade unha bonificación do 25% para os membros da banda de música.

O pleno tamén acordou modificar a Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo do Centro de Día de Lousame, para especificar que o prezo de 30 euros/mes por desprazamentos de ata máis de 9 kms se corresponde cun único traxecto. Tamén se diferenciou o prezo por días soltos (6 euros) e para os que utilizan o servizo a cotío (5 euros). Finalmente, aprobouse unha adaptación ás novas leis da ordenanza de regulación de tramitación de licenzas urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos. As taxas son as mesmas que había. Por último, aprobáronse tres proxectos técnicos para solicitar achegas económicas á Deputación da Coruña e a inclusión dun epígrafe novo na ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.


Certificación galega de competencias dixitais en ofimática
Data deste anuncio: 30/10/2014 Departamento: Mocidade
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia convoca o programa de autoformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática e probas de avaliación de carácter libre. Máis información.

O Concello de Lousame informa sobre o Novo Plan Técnico Nacional da TDT
Data deste anuncio: 30/10/2014 Departamento:
O Concello de Lousame informa sobre os detalles, axudas dispoñibles e información ao alcance dos veciños e veciñas do municipio sobre o Novo Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (TDT). Este novo Plan da TDT vén materializar o mandato comunitario segundo o cal é preciso liberar ante do 1 de xaneiro de 2015 unha parte das frecuencias actualmente empregadas polo servizo de televisión (concretamente o dividendo dixital 790-862 Mhz), e destinalas á prestación de servizos da telefonía móbil de cuarta xeración (4G). Por iso, é preciso facer unha migración das canles de televisión que ata o de agora viñan usando estas frecuencias cara outras novas.

Este proceso de reordenación de frecuencias afecta a case 1 millón de edificios con antena colectiva en toda España. Polo tanto, os presidentes das Comunidades de Veciños e os Administradores das Fincas dos edificios que teñan que realizar adaptacións terán que chamar canto antes a un antenista/instalador para que adapte a súa antena colectiva ás novas frecuencias (para non perder ningunha canle de televisión).

O pasado 26 de outubro xa se produciu unha reordenación de varias das actuais canles de televisión e é preciso que todos os veciños e veciñas de Lousame sintonicen de novo as canles utilizando o mando do seu televisor para poder seguir recibíndoos de agora en adiante. Para máis información, podedes consultar a páxina web www.televisiondigital.es ou chamar ao centro de atención telefónica dispoñible para os veciños (901 201 004 ou 954 307 796). E se queres máis información, podes consultar este documento: “El proceso de liberación del Dividendo Digital en España” (do Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

AXUDAS PARA A ADAPTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ANTENA COLECTIVA DE TDT

Ademais de toda esta documentación á que podes acceder a través da Internet, dende o Concello de Lousame vos informamos das distintas axudas para adaptar as vosas instalacións no caso de que fose preciso. Imos expoñelo de xeito esquemático para que sexa máis comprensible:

OBXECTIVO
O proceso de liberación do dividendo dixital fai necesario realizar adaptacións nas instalacións de antena colectiva dos edificios, para continuar recibindo a oferta completa de canles de televisión. O Goberno pon en marcha un programa de axudas para compensar os custos derivados da recepción ou acceso ao servizo de televisión nos edificios de vivendas afectados pola liberación do dividendo dixital.

BENEFICIARIOS
- As axudas están destinadas ás comunidades de propietarios dun edificio ou conxunto de edificios de vivendas suxeito ao réxime de propiedade horizontal, e que tivesen instalado un sistema de antena colectiva baseado en monocanales ou un sistema baseado nunha central programable.
- Só poderá solicitarse unha subvención por cada comunidade de propietarios.

IMPORTE MAXIMO DAS AXUDAS
- As axudas cubrirán os investimentos e gastos directamente relacionados coas adaptacións motivadas pola liberación do dividendo dixital nos edificios afectados, segundo o sistema de antena colectiva que tivese instalado o edificio.
- Para aquelas comunidades de propietarios que tivesen instalada unha central programable e, polo tanto, non precisan da instalación de equipamento adicional a axuda máxima prevista é de 100 € en todos os casos, con independencia da zona xeográfica.
- Nas comunidades con amplificadores monocanales, a subvención prevista varía en función do número de múltiples dixitais afectados, en cada zona xeográfica. O importe máximo da axuda é o seguinte:
- 1 múltiple dixital: 150 €
- 2 múltiples dixitais: 250 €
- 3 múltiples dixitais: 350 €
- 4 múltiples dixitais: 450 €
- 5 múltiples dixitais: 550 €
- Na páxina www.televisiondigital.es pode consultarse para cada código postal, o número de múltiples dixitais afectados na devandita zona, e polo tanto o importe máximo da axuda para as instalacións que dispuxeran de sistemas monocanales.
- No anexo recóllese o número máximo de múltiples dixitais afectados en cada zona xeográfica, segundo o establecido no Plan Técnico Nacional da televisión dixital terrestre.
- As axudas solicitadas non poderán superar o importe dos gastos relacionados co dividendo dixital e consignado na factura, nin os importes máximos antes sinalados.
- Os beneficiarios poderán optar por calquera tecnoloxía existente que permita a recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva nas edificacións afectadas pola liberación do dividendo dixital, como o ADSL, o cable, o satélite, a TDT ou calquera outra tecnoloxía.

REQUISITOS PARA RECIBIR AS AXUDAS
- As axudas solicitaranse unha vez realizadas as actuacións nos edificios.
- Soamente recibirán axudas as comunidades de propietarios que tivesen instalado un sistema de antena colectiva baseado en monocanales ou nunha central programable.
- As comunidades de propietarios deberán dispoñer de NIF (código H-) e ser titulares dunha conta bancaria ao seu nome onde se ingresará o importe da axuda
- As axudas so poderán outorgarse a aquelas actuacións realizadas por empresas instaladoras autorizadas inscritas nos Rexistros de empresas instaladoras de telecomunicación, nos tipos “A” ou “F”. A relación de empresas instaladoras rexistradas pode consultarse en www.televisiondigital.es ou na siguinte dirección web do Ministerio de Industria, Energía y Turismo. www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx

SOLICITUDE DAS AXUDAS
- A solicitude e a xestión das axudas realizarase exclusivamente a través de internet.
- As solicitudes poderán presentarse unha vez que se publique a convocatoria das axudas. Non obstante as actuacións que se vaian realizado antes dese momento poderá tamén solicitar a axuda. É importante que as comunidades de propietarios chamen as empresas instaladoras e realicen xa as adaptacións para evitar a perda de canles de televisión a final de 2014. Posteriormente poderán solicitar a axuda e recibir a subvención correspondente.
- As solicitudes serán atendidas por orde de presentación no sistema electrónico de xestión ata o esgotamento dos fondos.
- As solicitudes poderán presentarse directamente pola comunidade de propietarios, ou ben no seu nome por un representante, por exemplo o administrador do terreo, ou polo propio instalador que realice a adaptación.
- En todo caso o pagamento da axuda realizarase en todos os casos na conta da comunidade de propietarios.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR COA SOLICITUDE
- Factura, emitida pola empresa instaladora autorizada que realizase a adaptación., onde se detallen claramente, os gastos directamente relacionados co proceso de liberación do Dividendo Dixital.
- Boletín de instalación que a empresa instaladora deberá entregar á Comunidade de Propietarios unha vez realizada a adaptación, que detalle o tipo de instalación existente no edificio e os traballos realizados con motivo da adaptación ao dividendo dixital.
- Documento acreditativo da titularidade da conta bancaria a nome da comunidade de propietarios onde se solicita o ingreso da axuda (copia de recibo domiciliado, certificado de titularidade de conta...).
- É importante dispoñer desta documentación en formato electrónico (jpg, ou pdf) para poder presentala a través de internet.

EDIFICIOS AFECTADOS
- En xeral deberán de realizar adaptacións dos seus sistemas de antena colectiva os edificios de vivendas equipados con sistemas de recepción baseados sistemas monocanales ou sistemas de centrais programables. En xeral utilizan estes sistemas edificios de tamaño medio ou grande.

EDIFICIOS NON AFECTADOS
- As vivendas unifamiliares dotadas con antena de televisión individual non haberán de realizar adaptacións nos seus sistemas de antena ao dispoñer de sistemas con amplificadores de banda ancha capaces de recibir todas as canles de televisión.
- As comunidades de propietarios con edificios dotados de sistemas de amplificadores de banda ancha, similares aos das vivendas unifamiliares, tampouco deberán realizar adaptacións. En xeral trátase daqueles edificios de menor tamaño ou cun reducido número de vivendas.


Lousame apoia a reconstrución de Gaza e Filipinas a través do Fondo Galego
Data deste anuncio: 22/10/2014 Departamento: Servizos Sociais
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade destinará 20.000 euros á recuperación de Palestina tras os últimos bombardeos israelís e outros 10.000 euros á poboación filipina afectada polo tifón de 2013. A Asemblea xeral de socios celebrada esta mañá en Santiago de Compostela resolveu ademais cofinanciar con 152.345 euros seis proxectos de ONGD galegas en países empobrecidos. Unha asemblea na que participou a concelleira de Servizos Sociais de Lousame, Silvia Agrafojo.

A Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina (UNRWA) recibirá 10.000 euros para apoiar o traballo dos equipos de saúde mental da entidade que atenden á poboación no contexto postbélico. Os outros 10.000 euros canalizaranse a través da Asociación Médica Hispano Palestina, que vehiculiza a entrada e distribución de material médico e farmacéutico na Franxa.

Doutra banda, os 10.000 euros para Filipinas corresponden a achegas extraordinarias dos Concellos de Narón e Pontevedra, xunto coa recadación dun concerto solidario organizado polo Concello de Lugo. A doazón destinarase ao Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (Acnur), que a investirá en proporcionar refuxio e materiais de primeira necesidade ás comunidades do arquipélago. Esta contía súmase aos outros 10.000 euros xa mobilizados o ano pasado poucos días despois do paso do ciclón Haiyan, cos que se dotou 1.000 familias damnificadas de tendas e artigos non alimentarios básicos de emerxencia.

Nicaragua, Honduras, Perú, India e Guatemala son os lugares onde sete ONGD galegas desenvolverán proxectos de cooperación internacional cofinanciados polo Fondo Galego, segundo a resolución da convocatoria de axudas ratificada esta mañá pola Asemblea. Todas elas traballan en parcería con organizacións locais e levarán a cabo ademais actividades de sensibilización en Galicia para concienciar fronte as desigualdades.

A proposta de Amigos da Terra busca facilitar o acceso á auga dun milleiro de nicaraguanas e nicaraguanos mellorando a infraestrutura e o manexo das fontes, ao tempo que se achegan solucións como a depuración biolóxica. No mesmo país, Taller de Solidaridad contribuirá a fortalecer o turismo sustentable potenciando a autosuficiencia financeira dun centro rural. Mellorar o acceso á auga potable e ao saneamento en sete municipios mediante unha xestión integrada é o fin último da iniciativa formulada por Enxeñería sen Fronteiras no Golfo de Fonseca, onde se desenvolverán formacións e estudos para formular os plans necesarios.

Intered promoverá en Perú a participación das mulleres quechuas e aimaras co fin de mellorar os servizos de atención ás vítimas de violencia familiar e sexual. Tamén na India a ONGD Implicadas no Desenvolvemento apostará por impulsar a participación social e política dunhas 1.500 mulleres do rural, mentres que en Guatemala Arquitectos sen Fronteiras colaborará no desenvolvemento autónomo apoiando unha cooperativa local de materiais de construción e reactivando a organización comunitaria, con enfoque de xénero.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está integrado por 87 Concellos e as Deputacións da Coruña e Lugo, que concentran a través desta rede os seus esforzos no eido da cooperación ao desenvolvemento. Garántese deste xeito unha xestión profesional e transparente, así como a realización de proxectos con impacto nos países do Sur e a sensibilización da sociedade galega a prol da solidariedade internacional. Desde a súa fundación en 1997, o Fondo Galego ten desenvolvido uns 150 proxectos en 25 países e promove numerosas actividades e materiais en relación aos desequilibrios Norte-Sur.


'Fomento do Emprendemento Feminino, a Innovación das Pemes e Emprendedoras Galegas e a Plataforma de Emprendemento Feminino''
Data deste anuncio: 20/10/2014 Departamento: Emprego
A presente convocatoria ten por obxecto a participación no proxecto “FOMENTO DO *EMPRENDEMENTO FEMININO, A INNOVACIÓN DAS PEMES E EMPRENDEDORAS GALEGAS E A PLATAFORMA DE EMPRENDEMENTO FEMININO”. Este programa é desenvolvido pola Fundación EOI e a Secretaría Xeral da Igualdade.O seu obxecto é potenciar e fortalecer ás emprendedoras galegas e PEMES, a iniciativa empresarial feminina e o emprendemento innovador feminino en Galicia. O prazo para presentarse remata o 31 de outubro. Máis información.

O Concello de Lousame informa de que dende o 1 de outubro poden volver a solicitarse os permisos de queima de restos agrícolas e forestais
Data deste anuncio: 01/10/2014 Departamento: Medio Rural
O Concello de Lousame informa de que dende hoxe, mércores 1 de outubro, xa se poden volver solicitar de novo os permisos de queima de restos agrícolas ou de restos forestais amoreados, de acordo coa normativa vixente e posto que rematou oficialmente a época de perigo alto de incendios forestais en Galicia. Podes tramitar o teu permiso a través desta páxina web.

A Consellería de Medio Rural e do Mar informa de que a decisión de dar por finalizada a campaña de perigo alto adoptouse de acordo co establecido polo artigo 9 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, segundo o cal a Consellería con competencias en materia forestal definirá a época de perigo alto que condicionará a intensidade das medidas que se vaian adoptar para a defensa do territorio da nosa Comunidade. De acordo co plantexamento de despregue progresivo que se aplicou ao inicio da campaña, os medios contra incendios de reforzo iranse repregando tamén de xeito gradual ao longo do mes de outubro.


Lousame aproba o alleamento dunha casa en Camboño cunha base de licitación de 60.000 euros
Data deste anuncio: 01/10/2014 Departamento:
O Concello de Lousame aprobou o alleamento dun ben inmoble, composto por unha casa e unha finca de 374,83 m2, pertencentes ao patrimonio municipal do solo de Lousame. O inmoble está situado en Corral de Abaixo 1, Chousa, na parroquia de Camboño (Lousame) e o orzamento base de licitación é de 60.000 euros, sen incluír impostos. Descarga o prego de condicións.

A vivenda atópase en solo de núcleo rural consolidado e conta cos distintos servizos: asfaltado de camiños, rede de abastecemento de auga, rede de saneamento, electricidade e telecomunicacións. Sobre unha superficie total da finca de 374,83 m2, o inmoble conta cunha planta baixa de 80,59 m2 e unha planta baixo cuberta de 44,26 m2 construídos. A edificación conta con muros exteriores de pedra, con forxado unidireccional de formigón, estrutura metálica de cuberta, cuberta de fibrocemento, ventás e portas.
Tras a súa publicación no BOP do 18 de setembro, ábrese un prazo de 45 días para a presentación de ofertas no Concello de Lousame (Portobravo. Teléfono: 981 82 04 94. Fax: 981 82 18 65). Cinco días despois, procederase á apertura das ofertas.


Lousame convoca os Obradoiros de Memoria, gratuítos e dirixidos a maiores de 60 anos
Data deste anuncio: 29/09/2014 18:00:00 Departamento: Servizos Sociais
A Concellería de Servizos Sociais do Concello de Lousame convoca por duodécimo ano consecutivo os seus Obradoiros da Memoria, unha actividade gratuíta dirixida a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas maiores do municipio a través de actividades dirixidas a manter e mellorar capacidades como a atención, a memoria, o cálculo ou a linguaxe. Unha iniciativa incluída dentro do Programa de Dinamización de Persoas Maiores, subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña.

Baixo o lema “Activa-mente!”, os Obradoiros da Memoria de Lousame están abertos a todos os veciños e veciñas maiores de 60 anos. Unhas actividades que se levan a cabo todas as semanas entre outubro e xuño nos distintos locais sociais das parroquias e que son impartidos por persoal dos Servizos Sociais do Concello de Lousame. A inscrición é totalmente de balde e está aberta durante todo o curso, polo que só é preciso poñerse en contacto cos Servizos Sociais de Lousame ou chamar ao 981 820 494.

Os obxectivos destes Obradoiros da Memoria son mellorar a calidade de vida dos nosos maiores que, a través de exercitar a súa memoria, poden previr ou retardar a aparición do deterioro cognitivo. Ademais, con estas actividades promóvese a xuntanza veciñal para lembrar o que xa saben e seguir aprendendo cousas novas. Así, mediante dinámicas e exercicios adaptados ao nivel do grupo e de cada participante, os maiores exercitan capacidades como a memoria, a atención, a linguaxe ou o cálculo.

Os Obradoiros da Memoria impartiranse a partir da próxima semana nos distintos locais sociais de Lousame, salvo en Merelle, onde terá lugar no local veciñal. As sesións de presentación terán lugar o martes 30 de setembro en Vilacoba (10:00 horas), Merelle (10:30 horas) e Lesende (11:45 horas); o mércores 1 de outubro en Escabia (10:00 horas) e Camboño (10:30 horas); e o venres 3 de outubro en Aldeagrande (10:00 horas) e Cruído (10:00 horas).


Actividades deportivas do Concello de Lousame
Data deste anuncio: 22/09/2014 Departamento: Deportes
A Concellería de Deportes do Concello de Lousame vén de convocar as actividades deportivas para o curso 2014-2015, que terán lugar no polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra (A Silva). As modalidades ofertadas este ano son: kickboxing, zumba, ximnasia de mantemento, ximnasia para persoas maiores e a utilización do ximnasio municipal.

Os veciños e veciñas interesados en participar nalgunha destas actividades poden conseguir máis información e anotarse na Oficina Municipal de Deportes (Casa do Concello) ou na Casa da Cultura. Teléfonos: 981 820 949 ou 981 825 780.


Inscríbete nas Escolas Deportivas Municipais 2014-15
Data deste anuncio: 19/09/2014 Departamento: Deportes
A Concellería de Deportes do Concello de Lousame vén de abrir o prazo de inscrición nas Escolas Deportivas Municipais para o curso 2014-2015, nas que oferta un total de nove modalidades deportivas. A oferta inclúe fútbol sala, voleibol, bádminton, tenis, tenis de mesa, baloncesto, psicomotricidade, predeporte e taekwondo, que será a novidade deste ano.

O prezo de cada curso escolar será de 12 euros. As actividades comezarán o vindeiro 22 de outubro, coa excepción do taekwondo que o fará o 2 de outubro. Máis información e inscricións na Oficina de Deportes do Concello de Lousame (981 82 40 94 e 981 82 57 80) ou no CPI Cernadas de Castro.


RECICLAXE ACEITE USADO
Data deste anuncio: 26/04/2013 19:00:00 Departamento:


BANCO DE TAPONS DO BARBANZA
Data deste anuncio: 12/04/2013 18:40:00 Departamento:
O Concello de Lousame colabora co Banco de Tapóns do Barbanza cos seguintes puntos de recollida: Casa do Concello, Casa da Cultura, Locales sociais (Escabia, Cruido, Camboño,Lesende, Merelle), Polideportivo Municipal, CPI Cernadas de Castro, Clube de Xubilados, Panadería M. Ourille (Ardeleiros), Parrillada Miguel (Escabia) e, colaboración de Protección Civil de Lousame. Acude a calquera destes puntos a depositar os teus tapóns e colabora!

LOUSAME CONCILIA
Data deste anuncio: 11/09/2012 11:45:00 Departamento:
Un ano máis o concello de Lousame ofrece o servicio CONCILIA para todas aquelas familias que o necesiten ao longo do curso escolar, infórmate en Servicios Sociais do concello.

LOUSAME RECICLA
Data deste anuncio: 16/02/2012 21:00:00 Departamento:

RECOLLIDA DE ACEITE VEXETAL DOMESTICO USADO POR FAVOR, NON TIRES EN CALQUERA SITIO O ACEITE DE COCIÑA (OLIVA, XIRASOL...) DEBE LEVARSE ÓS LUGARES DE RECOLLIDA ADECUADOS, EXISTENTES NAS PARROQUIAS QUEREMOS FACER AS COUSAS BEN, PORQUE É IMPORTANTE PARA A SAÚDE, POLO MEDIOAMBIENTE, E PARA O BO FUNCIONAMENTO DAS DEPURADORAS

 • Parroquia de Fruíme Local da Escola da Escabia Sábados, de 19 a 22 h
 • Parroquia de Lousame Casa da Cultura de Portobravo Luns a venres, de 9 a 13 h
 • Parroquia de Fruíme Local de Aldariz Sábados, de 10 a 13:30 h
 • Parroquia de Tállara Local Social de Merelle Luns a venres, de 16 a 22 h
 • Parroquia de Vilacova Local Social Luns, de 18 a 19 h
 • Parroquia de Lesende Local Social de Cabanetán Sábados, de 10 a 13:30 h
 • Parroquia de Camboño - Local Social Martes e mércores, de 10 a 11 h
 • Concellería de Medioambiente www.concellodelousame.com LOUSAME RECICLA.

  PARA A RECOLLIDA PUNTUAL DE CERTOS RESIDUOS Ó LADO DOS CONTENEDORES, POR FAVOR PÓÑASE SEMPRE EN CONTACTO COA MANCOMUNIDADE DO BARBANZA EN HORARIO DE LUNS A VENRES, de 10 a 14 hrs. NOS TELÉFONOS: 981 191 240 ou 638 107 638 SI QUERE BOTAR ALGÚN TIPO DE ENSER QUE NON SEXA BASURA ORGÁNICA DOMÉSTICA: PAPEL, ROUPA, CALZADO, COLCHÓNS, MOBLES, PILAS, PLÁSTICOS, FERROS, ESCOMBRO, RODAS, BATERÍAS, LÁMPARAS... NON O TIRE EN CALQUERA SITIO E AVISE ANTES DE DEPOSITALO Ó LADO DUN CONTENEDOR! LEMBRÁMOSLLE QUE A PRANTA DE COMPOSTAXE DE SERVIA ESTÁ A DISPOSICIÓN DOS USUARIOS QUE QUEIRAN LEVAR DIRECTAMENTE OS ENSERES, EN HORARIO DE LUNS A VENRES, de 10 a 14 hrs. QUEREMOS FACER AS COUSAS BEN, PORQUE É IMPORTANTE PARA A SAÚDE, POLO MEDIOAMBIENTE, E PARA O BO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO Concellería de Medioambiente www.concellodelousame.com

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Data deste anuncio: 14/02/2012 19:00:00 Departamento:

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha rede que integra na actualidade as 4 Deputacións e a 94 Concellos galegos, entre eles o Concello de Lousame. Esta unión de esforzos permítelles ás Administracións socias, aboando unha modesta cota, participar en iniciativas de cooperación ao desenvolvemento, que a maioría non poderían impulsar por separado. Trabállase principalmente en dúas áreas: Proxectos e Sensibilización. Desde a súa fundación en 1997, o Fondo Galego ten desenvolvido 142 proxectos en máis de 20 países, e nestes intres apóianse actuacións en Cabo Verde, Nicaragua e Haití. En canto ás actividades de sensibilización para concienciar a sociedade galega sobre os desequilibrios Norte-Sur, póñense a disposición das Deputacións e Concellos socios diversas exposicións, contacontos, publicacións, filmes, etc. A rede de persoal político e técnico que se encarga das relacións co Fondo Galego de Cooperación en cada unha das Administracións socias e un valioso instrumento dinamizador á hora de implementar todas estas propostas, e tamén á hora de visibilizar o labor da entidade. Para coñecer máis de preto este traballo, do que o Concello de Lousame fai parte, e axudar a difundilo, pódese:

 • navegar no web www.fondogalego.org
 • darlle a Gústame, compartir e comentar en www.facebook.com/pages/Fondo-Galego-de-Cooperación-e-Solidariedade/131681540242608
 • colocar no web os logotipos http://fondogalego.org/web/imaxecorporativa
 • visionar os vídeos en http://www.youtube.com/user/fondogalego
 • escoitar o programa de radio ‘Voces con Fondo’ en http://www.agareso.org/es/ag-radio
 • distribuír os boletíns ‘Infórmate a Fondo’, e outras publicacións, dispoñibles no Concello
 • participar nas actividades do Fondo Galego que organice o Concello

SERVIZO DE COMUNICACIÓN Carmen Novas 616 145 077 comunicacion@fondogalego.orgLOUSAME CONCILIA
Data deste anuncio: 25/01/2012 18:56:00 Departamento:

PRAZAS DE ASISTENCIA PUNTUAL NO SERVIZO “LOUSAME CONCILIA”

O Concello de Lousame lémbralles ás familias interesadas que existen prazas de asistencia puntual no Servizo “Lousame Concilia” neste curso 2011/2012. Este é un servizo de atención e coidado de menores que o Concello oferta coa colaboración da Secretaría Xeral da Igualdade e do Fondo Social Europeo. Lévase a cabo durante o curso nas instalacións do CPI Cernadas de Castro, nas horas previas ao horario escolar, de luns a venres, dende as 7:45h ata 9:45h. Está dirixido a nenos/as de 3 a 12 anos. Na modalidade de asistencia puntual as familias poden chamar ao teléfono do servizo 609.828853, e reservar a praza para o día que necesitan deixar ao seu fillo/a na escola antes do horario lectivo.

Máis información nos Servizos Sociais municipais, no teléfono 981.820494.:O CONCELLO NAS REDES SOCIAIS
Data deste anuncio: 27/04/2011 1:37:00 Departamento:

O Concello de Lousame quere acercarse cada vez mais os seus cidadans, polo que a partir do 27 de Abril o Concello da o salto as redes sociais. Podedes encontrarnos xa no facebook e en twitter nas seguintes direccións:

Esperamos deste xeito poder acercarnos a todos de forma mais próxima e que coñezades todas as noticias do Concello dende todos os medios.RUTA MINAS DE SAN FINX
Data deste anuncio: 16/03/2011 19:17:28 Departamento:

Ruta das Minas de San Finx

Dende o departamento de Deportes do Concello de Lousame queremos acercarvos o track para GPS da Ruta das Minas de San Finx. nos seguintes enlaces podedes descargalos (en formato GPX e KML) para poder introducilo no GPS e nalgúns teléfonos con esa tecnoloxía (iphone, blackberry, htc...) e dese xeito vos sexa mais sinxelo realizar a Ruta.

Por ultimo deixamosvos a referencia do track no Google Maps en forma de imaxen. Se pinchades enriba dela, agrandarase.

TracksVISITAS GUIADAS ÁS MINAS DE SAN FINX
Data deste anuncio: 25/01/2011 16:28:00 Departamento:

VISITAS GUIADAS ÁS MINAS DE SAN FINX

- Para facer visitas guiadas ao Centro de Interpretación e edificios do poboado das Minas de San Finx, chamar ao teléfono do concello de Lousame 981 820 494. Preguntar por Mª José.SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Data deste anuncio: 16/08/2010 9:00:00 Departamento: Servizos Sociais

O Concello de Lousame a través da sua Concellería de Servizos Socias oferta o Servizo de Axuda no Fogar.

Este programa ten por obxecto proporcionar no domicilio das persoas que o precisen, unha serie de atencións de carácter doméstico, social, psicolóxico e rehabilitador. Se necesitan axuda para atencións e coidados de carácter persoal, psicosocial e educativo ou doméstico e así continuar no seu entorno podense poñer en contacto cos Servizos Sociais do Concello no teléfono 981 820 494.SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Data deste anuncio: 13/04/2010 17:00:00 Departamento: Servizos Sociais

No apartado Descargas/documentación da nosa páxina web poderán atopar os impresos necesarios para a Solicitude do Servizo de Axuda no fogar.

 Praza Teodomiro Hidalgo-Portobravo (Lousame) - A Coruña | Teléfono: 981820494

Páxina optimizada para visualizar en Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox
Tódolos dereitos reservados. Queda prohibida a reprodución total ou parcial deste sitio sen o permiso expreso do Concello de Lousame